MÁY TÍNH PC TRỌN BỘ


Tìm thấy 38 sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CORE I5 3470,RAM 4GB,HDD 500GB, LCD 22 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CORE I5 3470,RAM 4GB,HDD 500GB, LCD 22 INCH
- Giá bán: 3.900.000đ
- Giá niêm yết: 5.300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CORE I5 3470,RAM 4GB,HDD 500GB, LCD 22 INCH
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CPU I5 2500,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CPU I5 2500,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH
- Giá bán: 3.900.000đ
- Giá niêm yết: 5.150.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CPU I5 2500,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng phím chuột – lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H81,G3220,RAM 4GB,HDD 500GB, LCD 19 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H81,G3220,RAM 4GB,HDD 500GB, LCD 19 INCH
- Giá bán: 3.500.000đ
- Giá niêm yết: 4.700.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H81,G3220,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 19 INCH Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG TRỌN BỘ MAINBOARD H81,I3 4150,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG TRỌN BỘ MAINBOARD H81,I3 4150,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH
- Giá bán: 3.900.000đ
- Giá niêm yết: 4.800.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG TRỌN BỘ MAINBOARD H81,I3 4150,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,I3 2100,RAM 4GB, HDD 250GB, LCD 22 INCH
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,I3 2100,RAM 4GB, HDD 250GB, LCD 22 INCH
- Giá bán: 3.700.000đ
- Giá niêm yết: 4.950.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng 1 lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,I3 2100,RAM 4GB, HDD 250GB, LCD 22 INCHBH 12 tháng
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH TRỌN BỘ MAIN H110, CPU CORE I5 6400, RAM 8GB, MÀN HÌNH 22 INCH
MÁY TÍNH TRỌN BỘ MAIN H110, CPU CORE I5 6400, RAM 8GB, MÀN HÌNH 22 INCH
- Giá bán: 4.800.000đ
- Giá niêm yết: 6.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng phím chuột – lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH TRỌN BỘ MAIN H110, CPU CORE I5 6400, RAM 8GB, MÀN HÌNH 22 INCH
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG AMD RYZEN 3 2200G,MAIN A320, RAM 4GB, LCD 20 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG AMD RYZEN 3 2200G,MAIN A320, RAM 4GB, LCD 20 INCH
- Giá bán: 4.950.000đ
- Giá niêm yết: 5.950.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng phím chuột – lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG AMD RYZEN 3 2200G,MAIN A320, RAM 4GB, LCD 20 INCH
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG CORE I3 8100, RAM 4GB, HDD 500GB, MÀN HÌNH LCD 22 INCH LED
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG CORE I3 8100, RAM 4GB, HDD 500GB, MÀN HÌNH LCD 22 INCH LED
- Giá bán: 5.500.000đ
- Giá niêm yết: 6.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng phím chuột – lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG CORE I3 8100, RAM 4GB, HDD 500GB, MÀN HÌNH LCD 22 INCH LED
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81, CORE I5 4570,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81, CORE I5 4570,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH
- Giá bán: 4.400.000đ
- Giá niêm yết: 5.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng phím chuột – lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81, CORE I5 4570,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAIN H61,CPU G2020,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD HKC 19 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAIN H61,CPU G2020,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD HKC 19 INCH
- Giá bán: 3.300.000đ
- Giá niêm yết: 3.600.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng phím chuột – lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phíMÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAIN H61,CPU G2020,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD HKC 19 INCH
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H110,CORE I3 6100,RAM 4GB,HDD 500GB, LCD 19 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H110,CORE I3 6100,RAM 4GB,HDD 500GB, LCD 19 INCH
- Giá bán: 4.300.000đ
- Giá niêm yết: 5.600.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng phím chuột – lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H110,CORE I3 6100,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 19 INCH
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H110,G4400,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H110,G4400,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH
- Giá bán: 3.900.000đ
- Giá niêm yết: 5.300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng phím chuột – lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H110,G4400,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 22 INCH
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CORE I3 3220,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 19 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CORE I3 3220,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 19 INCH
- Giá bán: 3.350.000đ
- Giá niêm yết: 4.200.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng 1 lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CORE I3 3220,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 19 INCH
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CORE I5 2400,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 20 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CORE I5 2400,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 20 INCH
- Giá bán: 3.450.000đ
- Giá niêm yết: 4.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng phím chuột – lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61,CORE I5 2400,RAM 4GB,HDD 250GB, LCD 20 INCH
Chương trình khuyến mại
Trọn bộ máy tính chơi game HCCOMPUTER01 i5 3470 - Ram 8gb - VGA 750Ti - SSD 120gb Màn Hình 24 inch
Trọn bộ máy tính chơi game HCCOMPUTER01 i5 3470 - Ram 8gb - VGA 750Ti - SSD 120gb Màn Hình 24 inch
- Giá bán: 5.990.000đ
- Giá niêm yết: 8.950.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
HCCOMPUTER01 Ở đâu rẻ nhất, ở đây rẻ hơnChất lượng hàng chính hãng.Bộ quà tặng full phụ kiện.Chính sách bảo hành trọn đờiHướng dẫn lắp đặt qua video chỉ 05 phút.
Chương trình khuyến mại
Trọn Bộ HP 8000 Ram 4g/1333 Hdd 250G Màn 20

Trọn Bộ HP 8000 Ram 4g/1333 Hdd 250G Màn 20"

1.900.000đ
3.500.000đ (Tiết kiệm: 46%)
Trọn Bộ HP 8000 Ram 4g/1333 Hdd 250G Màn 20"
- Giá bán: 1.900.000đ
- Giá niêm yết: 3.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí Trọn Bộ HP 8000 Ram 4g/1333 Hdd 250G Màn 20″
Chương trình khuyến mại
Trọn Bộ HP 8000 Ram 4g/1333 Hdd 250G Màn 17

Trọn Bộ HP 8000 Ram 4g/1333 Hdd 250G Màn 17"

1.500.000đ
3.250.000đ (Tiết kiệm: 54%)
Trọn Bộ HP 8000 Ram 4g/1333 Hdd 250G Màn 17"
- Giá bán: 1.500.000đ
- Giá niêm yết: 3.250.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí Trọn Bộ HP 8000
Chương trình khuyến mại
Trọn Bộ :Dell Optiplex 755, Chíp E7500, màn 17

Trọn Bộ :Dell Optiplex 755, Chíp E7500, màn 17

1.500.000đ
3.000.000đ (Tiết kiệm: 50%)
Trọn Bộ :Dell Optiplex 755, Chíp E7500, màn 17
- Giá bán: 1.500.000đ
- Giá niêm yết: 3.000.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí Trọn Bộ :Dell Optiplex 755, Chíp E7500, màn 17
Chương trình khuyến mại
Trọn Bộ :Dell Optiplex 755, Chíp E7500, màn 17

Trọn Bộ :Dell Optiplex 755, Chíp E7500, màn 17

1.500.000đ
3.000.000đ (Tiết kiệm: 50%)
Trọn Bộ :Dell Optiplex 755, Chíp E7500, màn 17
- Giá bán: 1.500.000đ
- Giá niêm yết: 3.000.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí Trọn Bộ :Dell Optiplex 755, Chíp E7500, màn 17
Chương trình khuyến mại
Trọn Bộ HP 8000 Ram 4g/1333 Hdd 250G Màn 17

Trọn Bộ HP 8000 Ram 4g/1333 Hdd 250G Màn 17"

1.500.000đ
3.250.000đ (Tiết kiệm: 54%)
Trọn Bộ HP 8000 Ram 4g/1333 Hdd 250G Màn 17"
- Giá bán: 1.500.000đ
- Giá niêm yết: 3.250.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí Trọn Bộ HP 8000
Chương trình khuyến mại
Trọn Bộ dell vostro 230 Ram 4g Màn Hình 20

Trọn Bộ dell vostro 230 Ram 4g Màn Hình 20"

1.500.000đ
3.500.000đ (Tiết kiệm: 58%)
Trọn Bộ dell vostro 230 Ram 4g Màn Hình 20"
- Giá bán: 1.500.000đ
- Giá niêm yết: 3.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí Trọn Bộ dell vostro 230 Ram 4g Màn Hình 20″
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81, CORE I5 4570,RAM 4GB,HDD 500GB, LCD 22 INCH
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81, CORE I5 4570,RAM 4GB,HDD 500GB, LCD 22 INCH
- Giá bán: 4.200.000đ
- Giá niêm yết: 6.800.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81, CORE I5 4570,RAM 4GB,HDD 500GB, LCD 22 INCH
Chương trình khuyến mại
Bộ máy tính Main H81 Cpu i7-4770 Ram 4g Màn 20

Bộ máy tính Main H81 Cpu i7-4770 Ram 4g Màn 20

4.500.000đ
7.800.000đ (Tiết kiệm: 43%)
Bộ máy tính Main H81 Cpu i7-4770 Ram 4g Màn 20
- Giá bán: 4.500.000đ
- Giá niêm yết: 7.800.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí Hỗ trợ phần mềm trọn đời Hộ trợ nâng cấp miễn phíBộ máy tính Main H81 Cpu i7-4770 Ram 4g Màn 20″
Chương trình khuyến mại
Bộ máy tính Main H110 Cpu i5-6500 Ram 4g màn 20

Bộ máy tính Main H110 Cpu i5-6500 Ram 4g màn 20

4.300.000đ
7.200.000đ (Tiết kiệm: 41%)
Bộ máy tính Main H110 Cpu i5-6500 Ram 4g màn 20
- Giá bán: 4.300.000đ
- Giá niêm yết: 7.200.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí Hỗ trợ phần mềm trọn đời Hộ trợ nâng cấp miễn phíBộ máy tính Main H110 Cpu i5-6500 Ram 4g màn 20″ 
Chương trình khuyến mại
Trọn Bộ H61, Chíp i5 2400S, Ram 4GB, HDD 250Gb, VGA 730/2GD5, Màn 22inch
Trọn Bộ H61, Chíp i5 2400S, Ram 4GB, HDD 250Gb, VGA 730/2GD5, Màn 22inch
- Giá bán: 4.450.000đ
- Giá niêm yết: 6.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí Hỗ trợ phần mềm trọn đời Hộ trợ nâng cấp miễn phíTrọn Bộ  H61, Chíp i5 2400S, Ram 4GB, HDD 250Gb, VGA 730/2GD5, Màn 22inch
Chương trình khuyến mại
Case B85 cpu i5 4570 Ram 8gb SSD 240gb Màn 20 inch

Case B85 cpu i5 4570 Ram 8gb SSD 240gb Màn 20 inch

4.200.000đ
6.800.000đ (Tiết kiệm: 39%)
Case B85 cpu i5 4570 Ram 8gb SSD 240gb Màn 20 inch
- Giá bán: 4.200.000đ
- Giá niêm yết: 6.800.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Case B85 Cpu i5 4570 Ram 8g Ssd 240G Màn 20 inh BH 3 tháng
Chương trình khuyến mại
Bộ cây văn phòng Fujitsu Cpu G620 Ram 4g hdd 250g màn 20 inh led
Bộ cây văn phòng Fujitsu Cpu G620 Ram 4g hdd 250g màn 20 inh led
- Giá bán: 2.500.000đ
- Giá niêm yết: 3.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ cây văn phòng Fujitsu Cpu G620 Ram 4g hdd 250g màn 20 inh led Bảo hành 12 tháng Tư vấn miễn phí Tặng phím chuột + lót chuột
Chương trình khuyến mại
Máy tính trọn bộ Dell CPU I7-4770 / RAM 4G / SSD 120G / MÀN 20 inh
Máy tính trọn bộ Dell CPU I7-4770 / RAM 4G / SSD 120G / MÀN 20 inh
- Giá bán: 4.950.000đ
- Giá niêm yết: 7.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy tính trọn bộ Dell CPU I7-4770 / RAM 4G / SSD 120G / MÀN 20 inhTư vấn miễn phíTặng phím chuột + lót chuột
Chương trình khuyến mại
Máy tính văn phòng DELL i5 4570/RAM 4G/SSD 120G/MÀN 20 inh led
Máy tính văn phòng DELL i5 4570/RAM 4G/SSD 120G/MÀN 20 inh led
- Giá bán: 4.500.000đ
- Giá niêm yết: 6.950.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy tính văn phòng DELL i5 4570/RAM 4G/SSD 120G/MÀN 20 inh led Tư vấn miễn phí Tặng phím chuột + lót chuột
Chương trình khuyến mại
BỘ MÁY TÍNH VĂN PHÒNG HP CPU CORE i5

BỘ MÁY TÍNH VĂN PHÒNG HP CPU CORE i5

4.200.000đ
5.950.000đ (Tiết kiệm: 30%)
BỘ MÁY TÍNH VĂN PHÒNG HP CPU CORE i5
- Giá bán: 4.200.000đ
- Giá niêm yết: 5.950.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chip Core i5-3470 Ram 8gb SSD 120gb Màn hình 22 inch BỘ MÁY TÍNH VĂN PHÒNG HP CPU CORE i5
Chương trình khuyến mại
12

Xem thêm
Tổng Đài Hỗ Trợ 0945.484.666
Kinh Doanh 1:
Kinh Doanh 2:
Kinh Doanh 3:
Kinh Doanh 4:
Kinh Doanh 5:
Hotline phản ánh
Hỗ trợ 24/7
Fanpage
Bản Đồ
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online
HCCOMPUTER - Gaming - Ofiice - Workstation

Bản Quyền Thuộc Về hccomputer.vn
Address : Số 6 Nghách 21 Ngõ 168 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - HN
Hotline : 0945.484.666
Email : hccomputer.vn@gmail.com