MÁY TÍNH PC VĂN PHÒNG


Tìm thấy 44 sản phẩm
Case làm văn phòng 11700
Case làm văn phòng 11700
- Giá bán: 9.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Sản phẩm chính hãngNew BHH 36 thángHỗ trợ trả gópTư vấn cấu hình miễn phí
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 04

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 04

3.450.000đ
4.900.000đ (Tiết kiệm: 30%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 04
- Giá bán: 3.450.000đ
- Giá niêm yết: 4.900.000đ
- Bảo hành: 03 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí Hỗ trợ phần mềm trọn đời Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H110 - HC OFFICE 07

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H110 - HC OFFICE 07

2.800.000đ
4.500.000đ (Tiết kiệm: 38%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H110 - HC OFFICE 07
- Giá bán: 2.800.000đ
- Giá niêm yết: 4.500.000đ
- Bảo hành: 03 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí Hỗ trợ phần mềm trọn đời Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 06

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 06

3.850.000đ
5.900.000đ (Tiết kiệm: 35%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 06
- Giá bán: 3.850.000đ
- Giá niêm yết: 5.900.000đ
- Bảo hành: 03 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí Hỗ trợ phần mềm trọn đời Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 05

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 05

2.990.000đ
5.600.000đ (Tiết kiệm: 47%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 05
- Giá bán: 2.990.000đ
- Giá niêm yết: 5.600.000đ
- Bảo hành: 03 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí Hỗ trợ phần mềm trọn đời Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 03

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 03

1.990.000đ
3.400.000đ (Tiết kiệm: 42%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 03
- Giá bán: 1.990.000đ
- Giá niêm yết: 3.400.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61/CPU CORE I3 2100 / RAM 4GB / HDD 250GB  Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 02

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 02

2.450.000đ
3.500.000đ (Tiết kiệm: 30%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 02
- Giá bán: 2.450.000đ
- Giá niêm yết: 3.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H81, CPU CORE I3 4160,RAM 4GB,HDD 250GB  Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí  
Chương trình khuyến mại
CASE VĂN PHÒNG MAINBOARD H81 - HC OFFICE 01

CASE VĂN PHÒNG MAINBOARD H81 - HC OFFICE 01

1.950.000đ
3.500.000đ (Tiết kiệm: 45%)
CASE VĂN PHÒNG MAINBOARD H81 - HC OFFICE 01
- Giá bán: 1.950.000đ
- Giá niêm yết: 3.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H81,PENTIUM G3250,RAM 4GB,HDD 250GB Tư vấn cấu hình miễn phí Hỗ trợ phần mềm trọn đời Hộ trợ nâng cấp miễn phí  
Chương trình khuyến mại
CASE ĐỂ BÀN MÁY TÍNH VĂN PHÒNG CORE I7 6700, MAINBOARD H110, RAM 4GB, HDD 500GB
CASE ĐỂ BÀN MÁY TÍNH VĂN PHÒNG CORE I7 6700, MAINBOARD H110, RAM 4GB, HDD 500GB
- Giá bán: 4.300.000đ
- Giá niêm yết: 7.600.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CẤU HÌNH ĐỂ BÀN MÁY TÍNH VĂN PHÒNG CORE I7 6700, MAINBOARD H110, RAM 4GB, HDD 500GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 2500,RAM 4GB,HDD 250GB

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 2500,RAM 4GB,HDD 250GB

2.200.000đ
3.500.000đ (Tiết kiệm: 38%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 2500,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 2.200.000đ
- Giá niêm yết: 3.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 2500,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 2400,RAM 4GB,HDD 250GB

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 2400,RAM 4GB,HDD 250GB

2.200.000đ
3.500.000đ (Tiết kiệm: 38%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 2400,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 2.200.000đ
- Giá niêm yết: 3.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 2400,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H110,G4400,RAM 4GB,HDD 250GB

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H110,G4400,RAM 4GB,HDD 250GB

2.500.000đ
3.900.000đ (Tiết kiệm: 36%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H110,G4400,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 2.500.000đ
- Giá niêm yết: 3.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H110,G4400,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H110, I3 7100,RAM 4GB,HDD 250GB

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H110, I3 7100,RAM 4GB,HDD 250GB

2.600.000đ
4.900.000đ (Tiết kiệm: 47%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H110, I3 7100,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 2.600.000đ
- Giá niêm yết: 4.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H110, I3 7100,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG MAINBOARD H61/ CPU G2020/ RAM 4GB/ HDD 250GB
CASE MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG MAINBOARD H61/ CPU G2020/ RAM 4GB/ HDD 250GB
- Giá bán: 1.950.000đ
- Giá niêm yết: 2.700.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG MAINBOARD H61/ CPU G2020/ RAM 4GB/ HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG CPU CORE I3 4130,MAINBOARD H81,RAM 4GB,HDD 250GB
CASE MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG CPU CORE I3 4130,MAINBOARD H81,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 2.300.000đ
- Giá niêm yết: 3.300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG CPU CORE I3 4130,MAINBOARD H81,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG CORE I3 4150, MAIN H81,RAM 4GB,HDD 250GB
CASE MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG CORE I3 4150, MAIN H81,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 2.350.000đ
- Giá niêm yết: 3.200.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VĂN PHÒNG CORE I3 4150, MAIN H81,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 3470,RAM 4GB,HDD 250GB

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 3470,RAM 4GB,HDD 250GB

2.300.000đ
3.900.000đ (Tiết kiệm: 42%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 3470,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 2.300.000đ
- Giá niêm yết: 3.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 3470,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 3570,RAM 4GB,HDD 250GB

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 3570,RAM 4GB,HDD 250GB

1.990.000đ
4.000.000đ (Tiết kiệm: 51%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 3570,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 1.990.000đ
- Giá niêm yết: 4.000.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,I5 3570,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,PENTIUM G2030,RAM 4GB,HDD 250GB
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,PENTIUM G2030,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 1.790.000đ
- Giá niêm yết: 3.200.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H61,PENTIUM G2030,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG CORE I3 8100, MAINBOARD H310,RAM 4GB, SSD 120GB
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG CORE I3 8100, MAINBOARD H310,RAM 4GB, SSD 120GB
- Giá bán: 3.900.000đ
- Giá niêm yết: 5.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG CORE I3 8100, MAINBOARD H310,RAM 4GB, SSD 120GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 08

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 08

2.300.000đ
3.000.000đ (Tiết kiệm: 24%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG - HC OFFICE 08
- Giá bán: 2.300.000đ
- Giá niêm yết: 3.000.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAIN MAINBOARD H61/ CORE I3 3220 / RAM 4GB/HDD 250GB  Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAIN H81 - HC OFFICE 09

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAIN H81 - HC OFFICE 09

2.550.000đ
4.400.000đ (Tiết kiệm: 43%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAIN H81 - HC OFFICE 09
- Giá bán: 2.550.000đ
- Giá niêm yết: 4.400.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAIN H81, CORE I5 4570,RAM 4GB,HDD 250GB  Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61 - HC OFFICE 10

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61 - HC OFFICE 10

1.950.000đ
2.900.000đ (Tiết kiệm: 33%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61 - HC OFFICE 10
- Giá bán: 1.950.000đ
- Giá niêm yết: 2.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAINBOARD H61/CPU CORE I3 2100 / RAM 4GB / HDD 250GB  Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAIN H61,I7 2600,RAM 4GB,HDD 250GB - HC OFFICE 11
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAIN H61,I7 2600,RAM 4GB,HDD 250GB - HC OFFICE 11
- Giá bán: 2.600.000đ
- Giá niêm yết: 4.300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MÁY TÍNH VĂN PHÒNG MAIN H61,I7 2600,RAM 4GB,HDD 250GB  Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,PENTIUM G3240,RAM 4GB,HDD 250GB
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,PENTIUM G3240,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 1.990.000đ
- Giá niêm yết: 3.200.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,PENTIUM G3240,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,PENTIUM G3220,RAM 4GB,HDD 250GB
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,PENTIUM G3220,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 1.750.000đ
- Giá niêm yết: 3.000.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,PENTIUM G3220,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,I5 4590,RAM 4GB,HDD 250GB
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,I5 4590,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 3.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,I5 4590,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,I5 4460,RAM 4GB,HDD 250GB

CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,I5 4460,RAM 4GB,HDD 250GB

2.600.000đ
4.300.000đ (Tiết kiệm: 40%)
CASE MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,I5 4460,RAM 4GB,HDD 250GB
- Giá bán: 2.600.000đ
- Giá niêm yết: 4.300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí MÁY TÍNH VĂN PHÒNG H81,I5 4460,RAM 4GB,HDD 250GB
Chương trình khuyến mại
MÁY TÍNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA – GAME CORE I9 9900K,RAM 16GB, GTX1050TI 4GB
MÁY TÍNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA – GAME CORE I9 9900K,RAM 16GB, GTX1050TI 4GB
- Giá bán: 13.800.000đ
- Giá niêm yết: 21.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí Hỗ trợ phần mềm trọn đời Hộ trợ nâng cấp miễn phíMÁY TÍNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA – GAME CORE I9 9900K,RAM 16GB, GTX1050TI 4GBBảo hành 12  tháng
Chương trình khuyến mại
Máy tính văn phòng CPU CORE i3 6100/RAM 8G/SSD 120G

Máy tính văn phòng CPU CORE i3 6100/RAM 8G/SSD 120G

2.900.000đ
4.500.000đ (Tiết kiệm: 36%)
Máy tính văn phòng CPU CORE i3 6100/RAM 8G/SSD 120G
- Giá bán: 2.900.000đ
- Giá niêm yết: 4.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy tính văn phòng CPU CORE i3 6100/RAM 8G/SSD 120GTư vấn miễn phíBảo hành 6 tháng lỗi 1 đổi 1
Chương trình khuyến mại
12

Xem thêm
Tổng Đài Hỗ Trợ 0945.484.666
Kinh Doanh 1:
Kinh Doanh 2:
Kinh Doanh 3:
Kinh Doanh 4:
Kinh Doanh 5:
Hotline phản ánh
Hỗ trợ 24/7
Fanpage
Bản Đồ
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online
HCCOMPUTER - Gaming - Ofiice - Workstation

Bản Quyền Thuộc Về hccomputer.vn
Address : 104 ngõ 64 kim giang - thanh xuân - hà nội
Hotline : 0945.484.666
Email : hccomputer.vn@gmail.com