PC NOX - Giả Lập


Tìm thấy 40 sản phẩm
PC giả lập 25 tab- XEON E5-2673V3 / RAM 64GB / SSD 240GB / VGA 4G
PC giả lập 25 tab- XEON E5-2673V3 / RAM 64GB / SSD 240GB / VGA 4G
- Giá bán: 6.800.000đ
- Giá niêm yết: 13.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập 25 tab Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập 15 tab - XEON E5-2689V1 / RAM 48GB / SSD 128GB / VGA 2GD5
PC giả lập 15 tab - XEON E5-2689V1 / RAM 48GB / SSD 128GB / VGA 2GD5
- Giá bán: 4.900.000đ
- Giá niêm yết: 9.600.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập 15 tab Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập 25 tab- XEON E5-2673V3 / RAM 64GB / SSD 240GB / VGA 4G
PC giả lập 25 tab- XEON E5-2673V3 / RAM 64GB / SSD 240GB / VGA 4G
- Giá bán: 6.800.000đ
- Giá niêm yết: 13.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập 25 tab Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập ldplayer - XEON E5-2678V3 / RAM 64GB / SSD 256GB / VGA 2G
PC giả lập ldplayer - XEON E5-2678V3 / RAM 64GB / SSD 256GB / VGA 2G
- Giá bán: 6.200.000đ
- Giá niêm yết: 11.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập ldplayer Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập nox - XEON E5-2678V3 / RAM 32GB / SSD 256GB / GTX750ti 2G
PC giả lập nox - XEON E5-2678V3 / RAM 32GB / SSD 256GB / GTX750ti 2G
- Giá bán: 6.400.000đ
- Giá niêm yết: 11.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập nox Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập nox - XEON E5 2689V1 | 32GB | RX550 4G | 256G M2 NVME
PC giả lập nox - XEON E5 2689V1 | 32GB | RX550 4G | 256G M2 NVME
- Giá bán: 5.500.000đ
- Giá niêm yết: 10.300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập nox Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập LD Player - XEON E5 2689V1 | 32GB | VGA 2G | SSD 120G
PC giả lập LD Player - XEON E5 2689V1 | 32GB | VGA 2G | SSD 120G
- Giá bán: 4.950.000đ
- Giá niêm yết: 8.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập LD Player – XEON E5 2689V1 | 32GB | VGA 2G | SSD 120G Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập Memu - XEON E5 2678V3 | 32GB | VGA GTX1060 6G | SSD 256G
PC giả lập Memu - XEON E5 2678V3 | 32GB | VGA GTX1060 6G | SSD 256G
- Giá bán: 7.500.000đ
- Giá niêm yết: 13.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập Memu Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập dual xeon - XEON E5-2678V3 / RAM 64GB / SSD 256GB / GTX 1060 6GD5
PC giả lập dual xeon - XEON E5-2678V3 / RAM 64GB / SSD 256GB / GTX 1060 6GD5
- Giá bán: 10.990.000đ
- Giá niêm yết: 17.950.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập dual xeon – XEON E5-2678V3 / RAM 64GB / SSD 256GB / GTX 1060 6GD5 Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập máy ảo dual xeon - E5-2678V3 / RAM 64GB / SSD 256GB / GTX 1070ti 8GB DDR5
PC giả lập máy ảo dual xeon - E5-2678V3 / RAM 64GB / SSD 256GB / GTX 1070ti 8GB DDR5
- Giá bán: 11.800.000đ
- Giá niêm yết: 21.000.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập máy ảo dual xeon Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập LD Player - XEON E5 2689V1 | 32GB | VGA 2G | SSD 120G
PC giả lập LD Player - XEON E5 2689V1 | 32GB | VGA 2G | SSD 120G
- Giá bán: 4.950.000đ
- Giá niêm yết: 8.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập LD Player – XEON E5 2689V1 | 32GB | VGA 2G | SSD 120G Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập 5-10 tab - XEON E5-2689V1 / RAM 16GB / SSD 128GB / VGA 2GD5
PC giả lập 5-10 tab - XEON E5-2689V1 / RAM 16GB / SSD 128GB / VGA 2GD5
- Giá bán: 4.500.000đ
- Giá niêm yết: 7.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập 5-10 tab Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập máy ảo - XEON E5-2678V3 / RAM 64GB / SSD 256GB / GTX1060 3GD5
PC giả lập máy ảo - XEON E5-2678V3 / RAM 64GB / SSD 256GB / GTX1060 3GD5
- Giá bán: 7.300.000đ
- Giá niêm yết: 13.800.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập máy ảo Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC chạy giả lập - XEON E5-2678V3 / RAM 32GB / SSD 256GB / GTX 1060 3GD5
PC chạy giả lập - XEON E5-2678V3 / RAM 32GB / SSD 256GB / GTX 1060 3GD5
- Giá bán: 6.800.000đ
- Giá niêm yết: 13.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC chạy giả lập Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập 10 tab - XEON E5-2689V1 / RAM 32GB / SSD 128GB / VGA 2GD5
PC giả lập 10 tab - XEON E5-2689V1 / RAM 32GB / SSD 128GB / VGA 2GD5
- Giá bán: 4.500.000đ
- Giá niêm yết: 7.800.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập 10 tab Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
Máy tính giả lập - DUAL XEON E5 2678V3 | 64GB | GTX 1070 8G | 1TB NVMe
Máy tính giả lập - DUAL XEON E5 2678V3 | 64GB | GTX 1070 8G | 1TB NVMe
- Giá bán: 11.900.000đ
- Giá niêm yết: 21.800.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy tính giả lập Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
Máy tính dual xeon - DUAL XEON E5 2678V3 | 64GB | GTX 1070 8G

Máy tính dual xeon - DUAL XEON E5 2678V3 | 64GB | GTX 1070 8G

11.500.000đ
22.500.000đ (Tiết kiệm: 49%)
Máy tính dual xeon - DUAL XEON E5 2678V3 | 64GB | GTX 1070 8G
- Giá bán: 11.500.000đ
- Giá niêm yết: 22.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy tính dual xeon Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
Máy tính giả lập 10 tab - XEON E5 2678V3 | 32GB | VGA GTX 1050ti 4GB
Máy tính giả lập 10 tab - XEON E5 2678V3 | 32GB | VGA GTX 1050ti 4GB
- Giá bán: 7.800.000đ
- Giá niêm yết: 13.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy tính giả lập 10 tab Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập X79 - Xeon 2670 / Ram 16gb / ssd 120gb / vga 2gb
PC giả lập X79 - Xeon 2670 / Ram 16gb / ssd 120gb / vga 2gb
- Giá bán: 4.500.000đ
- Giá niêm yết: 8.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập X79 Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
Máy tính giả lập 10 tab - XEON E5 2678V3 | 32GB | VGA GTX 1050ti 4GB
Máy tính giả lập 10 tab - XEON E5 2678V3 | 32GB | VGA GTX 1050ti 4GB
- Giá bán: 7.800.000đ
- Giá niêm yết: 13.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy tính giả lập 10 tab Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập x99 - XEON E5 2678V3 | 64GB | GTX 1070 8G

PC giả lập x99 - XEON E5 2678V3 | 64GB | GTX 1070 8G

8.600.000đ
15.900.000đ (Tiết kiệm: 46%)
PC giả lập x99 - XEON E5 2678V3 | 64GB | GTX 1070 8G
- Giá bán: 8.600.000đ
- Giá niêm yết: 15.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập x99 Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
PC giả lập X79 - Xeon 2670 / Ram 16gb / ssd 120gb / vga 2gb
PC giả lập X79 - Xeon 2670 / Ram 16gb / ssd 120gb / vga 2gb
- Giá bán: 4.500.000đ
- Giá niêm yết: 8.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PC giả lập X79 Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
Case intel Xeon E5 2696 v3 / 32gb / 1050ti / 240gb

Case intel Xeon E5 2696 v3 / 32gb / 1050ti / 240gb

8.500.000đ
14.000.000đ (Tiết kiệm: 40%)
Case intel Xeon E5 2696 v3 / 32gb / 1050ti / 240gb
- Giá bán: 8.500.000đ
- Giá niêm yết: 14.000.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Case intel Xeon E5 2696 Nhận build PC theo yêu cầu Bảo hành đổi mới Hỗ trợ , tư vẫn miễn phí
Chương trình khuyến mại
Case intel Xeon E5 2696 v3 / 32gb / 1050ti / 240gb

Case intel Xeon E5 2696 v3 / 32gb / 1050ti / 240gb

8.500.000đ
14.000.000đ (Tiết kiệm: 40%)
Case intel Xeon E5 2696 v3 / 32gb / 1050ti / 240gb
- Giá bán: 8.500.000đ
- Giá niêm yết: 14.000.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Case intel Xeon E5 2696 Nhận build PC theo yêu cầu Bảo hành đổi mới Hỗ trợ , tư vẫn miễn phí
Chương trình khuyến mại
Máy treo giả lập X99 - Xeon 2678v3 / 32gb / 120gb / vga 2gb

Máy treo giả lập X99 - Xeon 2678v3 / 32gb / 120gb / vga 2gb

5.800.000đ
10.950.000đ (Tiết kiệm: 48%)
Máy treo giả lập X99 - Xeon 2678v3 / 32gb / 120gb / vga 2gb
- Giá bán: 5.800.000đ
- Giá niêm yết: 10.950.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy treo giả lập X99 Bào hành đổi mới 3 tháng đầu Tặng lót chuột Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
Case dual 2680v4 / X99 / ram 64gb / 1060 6gb

Case dual 2680v4 / X99 / ram 64gb / 1060 6gb

11.500.000đ
23.900.000đ (Tiết kiệm: 52%)
Case dual 2680v4 / X99 / ram 64gb / 1060 6gb
- Giá bán: 11.500.000đ
- Giá niêm yết: 23.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Case dual 2680v4 / X99 / ram 64gb / 1060 6gb Sản phẩm chính hãng Bảo hành đổi mới 3 tháng đầu Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
Case workstation - giả lập Micron X10 dual / 2696v3 x 2 / ram ddr4 64gb
Case workstation - giả lập Micron X10 dual / 2696v3 x 2 / ram ddr4 64gb
- Giá bán: 15.990.000đ
- Giá niêm yết: 25.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Case workstation – giả lập Micron X10 dual Sản phẩm chính hãng Bảo hành đổi mới 3 tháng đầu Tư vấn miễn phí
Chương trình khuyến mại
Case Dual Xeon Z10 / 2673v4 / Ram 64gb / NVME 500gb / 1070 8gb

Case Dual Xeon Z10 / 2673v4 / Ram 64gb / NVME 500gb / 1070 8gb

25.900.000đ
39.900.000đ (Tiết kiệm: 36%)
Case Dual Xeon Z10 / 2673v4 / Ram 64gb / NVME 500gb / 1070 8gb
- Giá bán: 25.900.000đ
- Giá niêm yết: 39.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Case Dual Xeon Z10 Mainboard ASUS Z10PE-D16 WS (DUAL CPU WORKSTATION) CPU Intel Xeon E5 2673 v4 x 2 / 40 Cores 80 Threads Ram DDR4 64G Ssd Samsung 980 EVO NVME 500G VGA GTX 1070 8G ( có thể thay đổi )
Chương trình khuyến mại
Case Dual Xeon Z10 / 2673v4 / Ram 64gb / NVME 500gb / 1070 8gb

Case Dual Xeon Z10 / 2673v4 / Ram 64gb / NVME 500gb / 1070 8gb

25.900.000đ
39.900.000đ (Tiết kiệm: 36%)
Case Dual Xeon Z10 / 2673v4 / Ram 64gb / NVME 500gb / 1070 8gb
- Giá bán: 25.900.000đ
- Giá niêm yết: 39.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Case Dual Xeon Z10 Mainboard ASUS Z10PE-D16 WS (DUAL CPU WORKSTATION) CPU Intel Xeon E5 2673 v4 x 2 / 40 Cores 80 Threads Ram DDR4 64G Ssd Samsung 980 EVO NVME 500G VGA GTX 1070 8G ( có thể thay đổi )
Chương trình khuyến mại
Case giả lập Mainboard Super Micro X9 / 2696v2 / ram 64gb / vga 550 4gb
Case giả lập Mainboard Super Micro X9 / 2696v2 / ram 64gb / vga 550 4gb
- Giá bán: 8.800.000đ
- Giá niêm yết: 13.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Case giả lập Mainboard Super Micro X9 / 2696v2 / ram 64gb / vga 550 4gb Hàng chính hãng 100% Bảo hành đổi mới 3 tháng Tư vấn miễn phí Tặng 2 tản khí T400i NEW
Chương trình khuyến mại
12

Xem thêm
Tổng Đài Hỗ Trợ 0945.484.666
Kinh Doanh 1:
Kinh Doanh 2:
Kinh Doanh 3:
Kinh Doanh 4:
Kinh Doanh 5:
Hotline phản ánh
Hỗ trợ 24/7
Fanpage
Bản Đồ
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online
HCCOMPUTER - Gaming - Ofiice - Workstation

Bản Quyền Thuộc Về hccomputer.vn
Address : Số 6 Nghách 21 Ngõ 168 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - HN
Hotline : 0945.484.666
Email : hccomputer.vn@gmail.com