LINH KIỆN MÁY TÍNH

Tìm thấy 311 sản phẩm
CPU INTEL PENTIUM G2020 – G2030 – G2120

CPU INTEL PENTIUM G2020 – G2030 – G2120

50.000đ
99.000đ (Tiết kiệm: 50%)
CPU INTEL PENTIUM G2020 – G2030 – G2120
- Giá bán: 50.000đ
- Giá niêm yết: 99.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL PENTIUM G2020 – G2030 – G2120 Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL PENTIUM G3220 ( 3.0GHZ / 3M CACHE 3L )

CPU INTEL PENTIUM G3220 ( 3.0GHZ / 3M CACHE 3L )

130.000đ
300.000đ (Tiết kiệm: 57%)
CPU INTEL PENTIUM G3220 ( 3.0GHZ / 3M CACHE 3L )
- Giá bán: 130.000đ
- Giá niêm yết: 300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL PENTIUM G3220 ( 3.0GHZ / 3M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng  
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I3 3220 CŨ ( 3.3GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS )
CPU INTEL CORE I3 3220 CŨ ( 3.3GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS )
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 400.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I3 3220 CŨ ( 3.3GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I3 3240 CŨ ( 3.4GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS )
CPU INTEL CORE I3 3240 CŨ ( 3.4GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS )
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 400.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I3 3240 CŨ ( 3.4GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL PENTIUM G3250 ( 3.2GHZ / 3M CACHE 3L )

CPU INTEL PENTIUM G3250 ( 3.2GHZ / 3M CACHE 3L )

150.000đ
350.000đ (Tiết kiệm: 58%)
CPU INTEL PENTIUM G3250 ( 3.2GHZ / 3M CACHE 3L )
- Giá bán: 150.000đ
- Giá niêm yết: 350.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL PENTIUM G3250 ( 3.2GHZ / 3M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I3 4130 ( 3.4GHZ / 3M CACHE 3L )

CPU INTEL CORE I3 4130 ( 3.4GHZ / 3M CACHE 3L )

300.000đ
7.500.000đ (Tiết kiệm: 96%)
CPU INTEL CORE I3 4130 ( 3.4GHZ / 3M CACHE 3L )
- Giá bán: 300.000đ
- Giá niêm yết: 7.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I3 4130 ( 3.4GHZ / 3M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I5 3570 CŨ ( 3.4GHZ / 6M CACHE / 4 CORES – 4 THREADS )
CPU INTEL CORE I5 3570 CŨ ( 3.4GHZ / 6M CACHE / 4 CORES – 4 THREADS )
- Giá bán: 300.000đ
- Giá niêm yết: 850.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I5 3570 CŨ ( 3.4GHZ / 6M CACHE / 4 CORES – 4 THREADS ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I3 2100 CŨ ( 3.1GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS )
CPU INTEL CORE I3 2100 CŨ ( 3.1GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS )
- Giá bán: 200.000đ
- Giá niêm yết: 400.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I3 2100 CŨ ( 3.1GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL PENTIUM G3220 ( 3.0GHZ / 3M CACHE 3L )

CPU INTEL PENTIUM G3220 ( 3.0GHZ / 3M CACHE 3L )

130.000đ
300.000đ (Tiết kiệm: 57%)
CPU INTEL PENTIUM G3220 ( 3.0GHZ / 3M CACHE 3L )
- Giá bán: 130.000đ
- Giá niêm yết: 300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL PENTIUM G3220 ( 3.0GHZ / 3M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng  
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I3 3220 CŨ ( 3.3GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS )
CPU INTEL CORE I3 3220 CŨ ( 3.3GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS )
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 400.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I3 3220 CŨ ( 3.3GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I3 3240 CŨ ( 3.4GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS )
CPU INTEL CORE I3 3240 CŨ ( 3.4GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS )
- Giá bán: 250.000đ
- Giá niêm yết: 400.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I3 3240 CŨ ( 3.4GHZ / 3M CACHE / 2 CORES – 4 THREADS ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL PENTIUM G3250 ( 3.2GHZ / 3M CACHE 3L )

CPU INTEL PENTIUM G3250 ( 3.2GHZ / 3M CACHE 3L )

150.000đ
350.000đ (Tiết kiệm: 58%)
CPU INTEL PENTIUM G3250 ( 3.2GHZ / 3M CACHE 3L )
- Giá bán: 150.000đ
- Giá niêm yết: 350.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL PENTIUM G3250 ( 3.2GHZ / 3M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I5 3570 CŨ ( 3.4GHZ / 6M CACHE / 4 CORES – 4 THREADS )
CPU INTEL CORE I5 3570 CŨ ( 3.4GHZ / 6M CACHE / 4 CORES – 4 THREADS )
- Giá bán: 300.000đ
- Giá niêm yết: 850.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I5 3570 CŨ ( 3.4GHZ / 6M CACHE / 4 CORES – 4 THREADS ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL XEON E3-1220V2 CŨ ( 3.1GHZ/8M CACHE / 4 CORES – 4 THREADS )
CPU INTEL XEON E3-1220V2 CŨ ( 3.1GHZ/8M CACHE / 4 CORES – 4 THREADS )
- Giá bán: 300.000đ
- Giá niêm yết: 1.050.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL XEON E3-1220V2 CŨ ( 3.1GHZ/8M CACHE / 4 CORES – 4 THREADS ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I5 3570K CŨ ( 3.4GHZ TURBO 3.8GHZ / 6M CACHE 3L )
CPU INTEL CORE I5 3570K CŨ ( 3.4GHZ TURBO 3.8GHZ / 6M CACHE 3L )
- Giá bán: 550.000đ
- Giá niêm yết: 850.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I5 3570K CŨ ( 3.4GHZ TURBO 3.8GHZ / 6M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I3 4160 CŨ ( 3.6GHZ / 3M CACHE 3L )

CPU INTEL CORE I3 4160 CŨ ( 3.6GHZ / 3M CACHE 3L )

300.000đ
900.000đ (Tiết kiệm: 67%)
CPU INTEL CORE I3 4160 CŨ ( 3.6GHZ / 3M CACHE 3L )
- Giá bán: 300.000đ
- Giá niêm yết: 900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I3 4160 CŨ ( 3.6GHZ / 3M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I3 4150 ( 3.5GHZ / 3M CACHE 3L )

CPU INTEL CORE I3 4150 ( 3.5GHZ / 3M CACHE 3L )

300.000đ
780.000đ (Tiết kiệm: 62%)
CPU INTEL CORE I3 4150 ( 3.5GHZ / 3M CACHE 3L )
- Giá bán: 300.000đ
- Giá niêm yết: 780.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I3 4150 ( 3.5GHZ / 3M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL PENTIUM G4400 3.3G / 3MB / HD GRAPHICS 510 / SOCKET 1151 (SKYLAKE)
CPU INTEL PENTIUM G4400 3.3G / 3MB / HD GRAPHICS 510 / SOCKET 1151 (SKYLAKE)
- Giá bán: 400.000đ
- Giá niêm yết: 1.250.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL PENTIUM G4400 3.3G / 3MB / HD GRAPHICS 510 / SOCKET 1151 (SKYLAKE) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU AMD Ryzen 3 3200G (3.6GHz turbo up to 4.0 GHz, 4 nhân 4 luồng, 4MB Cache, Radeon Vega 8, 65W) – Socket AM4
CPU AMD Ryzen 3 3200G (3.6GHz turbo up to 4.0 GHz, 4 nhân 4 luồng, 4MB Cache, Radeon Vega 8, 65W) – Socket AM4
- Giá bán: 1.500.000đ
- Giá niêm yết: 2.300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí – CPU AMD Ryzen 3 3200G (3.6GHz turbo up to 4.0 GHz, 4 nhân 4 luồng, 4MB Cache, Radeon Vega 8, 65W) – Socket AM4 Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I3 6100 CŨ ( 3.7GHZ / 3M CACHE 3L )

CPU INTEL CORE I3 6100 CŨ ( 3.7GHZ / 3M CACHE 3L )

700.000đ
1.650.000đ (Tiết kiệm: 58%)
CPU INTEL CORE I3 6100 CŨ ( 3.7GHZ / 3M CACHE 3L )
- Giá bán: 700.000đ
- Giá niêm yết: 1.650.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I3 6100 CŨ ( 3.7GHZ / 3M CACHE 3L Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL XEON E3-1231V3 CŨ ( 3.4GHZ / 8M CACHE 3L )

CPU INTEL XEON E3-1231V3 CŨ ( 3.4GHZ / 8M CACHE 3L )

700.000đ
1.400.000đ (Tiết kiệm: 50%)
CPU INTEL XEON E3-1231V3 CŨ ( 3.4GHZ / 8M CACHE 3L )
- Giá bán: 700.000đ
- Giá niêm yết: 1.400.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phíCPU INTEL XEON E3-1231V3 CŨ ( 3.4GHZ / 8M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU AMD RYZEN 3 2200G 3.5 GHZ (3.7 GHZ WITH BOOST) / 6MB / 4 CORES 4 THREADS / RADEON VEGA 8 / SOCKET AM4
CPU AMD RYZEN 3 2200G 3.5 GHZ (3.7 GHZ WITH BOOST) / 6MB / 4 CORES 4 THREADS / RADEON VEGA 8 / SOCKET AM4
- Giá bán: 1.300.000đ
- Giá niêm yết: 2.200.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU AMD RYZEN 3 2200G 3.5 GHZ (3.7 GHZ WITH BOOST) / 6MB / 4 CORES 4 THREADS / RADEON VEGA 8 / SOCKET AM4 Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU CORE I7 3770 CŨ ( 3.4GHZ / 8M CACHE / 4 CORES – 8 THREADS )
CPU CORE I7 3770 CŨ ( 3.4GHZ / 8M CACHE / 4 CORES – 8 THREADS )
- Giá bán: 950.000đ
- Giá niêm yết: 2.100.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Tặng 1 lót chuột  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU CORE I7 3770 CŨ ( 3.4GHZ / 8M CACHE / 4 CORES – 8 THREADS ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I5 6400 CŨ (2.7GHZ / UPTO 3.3GHZ) 6M CACHE

CPU INTEL CORE I5 6400 CŨ (2.7GHZ / UPTO 3.3GHZ) 6M CACHE

900.000đ
2.300.000đ (Tiết kiệm: 61%)
CPU INTEL CORE I5 6400 CŨ (2.7GHZ / UPTO 3.3GHZ) 6M CACHE
- Giá bán: 900.000đ
- Giá niêm yết: 2.300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí – CPU CORE I5 6400 Cũ (2.7GHZ / UPTO 3.3GHZ) 6M CACHE Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I3 8100 CŨ ( 3.6GHZ / 6M CACHE 3L )

CPU INTEL CORE I3 8100 CŨ ( 3.6GHZ / 6M CACHE 3L )

1.600.000đ
2.500.000đ (Tiết kiệm: 36%)
CPU INTEL CORE I3 8100 CŨ ( 3.6GHZ / 6M CACHE 3L )
- Giá bán: 1.600.000đ
- Giá niêm yết: 2.500.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phíCPU INTEL CORE I3 8100 CŨ ( 3.6GHZ / 6M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL XEON E3-1245V3 ( 3.4GHZ TUBOR 3.8GHZ / 8M CACHE 3L )
CPU INTEL XEON E3-1245V3 ( 3.4GHZ TUBOR 3.8GHZ / 8M CACHE 3L )
- Giá bán: 950.000đ
- Giá niêm yết: 1.800.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL XEON E3-1245V3 ( 3.4GHZ TUBOR 3.8GHZ / 8M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I7 2700K CŨ ( 3.5GHZ TURBO 3.9GHZ / 6M CACHE 3L )
CPU INTEL CORE I7 2700K CŨ ( 3.5GHZ TURBO 3.9GHZ / 6M CACHE 3L )
- Giá bán: 700.000đ
- Giá niêm yết: 1.900.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I7 2700K CŨ ( 3.5GHZ TURBO 3.9GHZ / 6M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I3 9100F ( 3.6GHZ TURBO 4.2GHZ / 6M CACHE 3L )

CPU INTEL CORE I3 9100F ( 3.6GHZ TURBO 4.2GHZ / 6M CACHE 3L )

1.450.000đ
1.950.000đ (Tiết kiệm: 26%)
CPU INTEL CORE I3 9100F ( 3.6GHZ TURBO 4.2GHZ / 6M CACHE 3L )
- Giá bán: 1.450.000đ
- Giá niêm yết: 1.950.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL CORE I3 9100F ( 3.6GHZ TURBO 4.2GHZ / 6M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL XEON E3-1245V3 ( 3.4GHZ TUBOR 3.8GHZ / 8M CACHE 3L )
CPU INTEL XEON E3-1245V3 ( 3.4GHZ TUBOR 3.8GHZ / 8M CACHE 3L )
- Giá bán: 950.000đ
- Giá niêm yết: 1.800.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí CPU INTEL XEON E3-1245V3 ( 3.4GHZ TUBOR 3.8GHZ / 8M CACHE 3L ) Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
CPU INTEL CORE I5 6400 CŨ (2.7GHZ / UPTO 3.3GHZ) 6M CACHE

CPU INTEL CORE I5 6400 CŨ (2.7GHZ / UPTO 3.3GHZ) 6M CACHE

900.000đ
2.300.000đ (Tiết kiệm: 61%)
CPU INTEL CORE I5 6400 CŨ (2.7GHZ / UPTO 3.3GHZ) 6M CACHE
- Giá bán: 900.000đ
- Giá niêm yết: 2.300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
 Tư vấn cấu hình miễn phí  Hỗ trợ phần mềm trọn đời  Hộ trợ nâng cấp miễn phí – CPU CORE I5 6400 Cũ (2.7GHZ / UPTO 3.3GHZ) 6M CACHE Bảo hành : 1 tháng
Chương trình khuyến mại
Tổng Đài Hỗ Trợ 0945.484.666
Kinh Doanh 1:
Kinh Doanh 2:
Kinh Doanh 3:
Kinh Doanh 4:
Kinh Doanh 5:
Hotline phản ánh
Hỗ trợ 24/7
Fanpage
Bản Đồ
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online
HCCOMPUTER - Gaming - Ofiice - Workstation

Bản Quyền Thuộc Về hccomputer.vn
Address : Số 6 Nghách 21 Ngõ 168 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - HN
Hotline : 0945.484.666
Email : hccomputer.vn@gmail.com